МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  УДИРДАХ АЖИЛТНЫ
  СУРГАЛТ

  www.macc.mn, 76111881
 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ДУНД ШАТНЫ УДИРДАХ
  АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

  www.macc.mn, 76111881
 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН
  АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

  www.macc.mn, 76111881
 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ЗОЧИН СУРГАЛТ

  www.macc.mn, 76111881
 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ЦАХИМ СУРГАЛТ

 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  СУДАЛГАА, ХӨГЖИЛ

СУРГАЛТ

Манай Улсын барилгын салбар эдийн засгийн нөхцөл байдлыг даган жил ирэх тутам илүү чадварлаг мэргэжилтэн, бүтээлч хандлагатай ажилтанг шаардах болов. Энэхүү хямралын хүнд үеийг даван туулах зорилтын хүрээнд салбарын удирдлагууд, инженер, техникийн ажилтны чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх, чадварлаг баг хамт олныг бүрдүүлэх шаардлага тулгараад байна.

Бид гишүүн байгууллагуудын сургалтын хэрэгцээ, шаардлагыг тогтоож, хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтын модул боловсруулан хувь хүний хөгжил, харилцааны соёл, ажилд хандах хандлага, бүтээмж чанар, багийн ажиллагаа, байгууллагын удирдах ажилтнуудад зориулсан манлайллын сургалтуудыг байгууллагын захиалга, танхимын болон онлайн хэлбэрээр явуулахаас гадна инженер техникийн ажилтнууд, мэргэжилтэй ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх сертификатжуулсан сургалтуудыг практиктай хослуулан зохион байгуулна.

Сургалтаар олж авсан мэдлэгийг бататгах, амьдрал дээр хэрэгжүүлэх зорилгоор багаар болон бие даан дасгал, тоглоомуудыг хослуулан сургалтыг хөгжилтэй, үр дүнтэй явуулна. Бид дадлага, туршлагатай доктор, профессор, Монгол Улсын зөвлөх инженерүүд, мэргэжлийн сургагч багш нараар багаа  бүрдүүлээд байна.

СУРГАЛТААС ГАРАХ ҮР ДҮН

 • Ажилдаа сэтгэлээсээ хандаж эхэлдэг
 • Хүний төлөө биш өөрийнхөө төлөө ажиллаж байгааг ойлгодог.
 • Ажиллах идэвх нэмэгдэнэ.
 • Ажилтан удирдлага хоёрын үл ойлголцол багасна.
 • Ажилтнуудын харилцааны болон мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ.
 • Багаар ажиллах чадвартай болно.
 • Мэргэжил мэдлэг дээшилнэ.

СУДАЛГАА

Гишүүн байгууллагын хүсэлтээр судалгааны ажлууд хийж нэгтгэж өгнө. Сургалтаар олж авсан мэдлэгийг бататгах, амьдрал дээр хэрэгжүүлэх зорилгоор багаар болон бие даан дасгал, тоглоомуудыг хослуулан сургалтыг хөгжилтэй, үр дүнтэй явуулна.

МАНАЙ СУРГАЛТУУД

Сургалттай холбоотой шинэ мэдээлэл