МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

Байгууллага тус бүрийн хүсэл сонирхол, шаардлагад тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, сургалтаа зохион байгуулж, сургалтын өмнөх үе шатанд тухайн байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн албатай уулзан тэдний эрэлт хэрэгцээг тодорхойлохын тулд тандалт судалгаа хийж, түүний дараа сургалтын тусгайлан хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. Сургалтын дараа эргэх холбоо үүсгэх замаар сургалтын үр дүнг хянах, сургалтын тайлан боловсруулж удирдлагад танилцуулан өгнө.

Байгууллага, хамт олны хувьд хамгийн нийтлэг, зайлшгүй шаардлагатай сургалтуудыг бид гишүүн байгууллагуудад доорх сэдвүүдийн хүрээнд явуулна. 
 • Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо
 • Төслийн Удирдлага
 • Гүйцэтгэлийн Удирдлага
 • ХАБЭА
 • Хувийн зохион байгуулалтаа хэрхэн сайжруулах нь
 • Манлайлал
 • Эерэг хандлага ба Бүтээлч сэтгэлгээ
 • Хувь хүн ба байгууллагын бүтээмж
 • Багийн ажил
 • Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтууд
 • ИТА-ын сургалт
 • Бригадын дарга нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт