МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

  • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
    Байгууллагуудын Холбоо

    ЦАХИМ СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

МБГБХ нь Монголын Барилгын Менежментийн Институтээс хөгжүүлж буй сургалтын онлайн курсээр зайн сургалтуудыг явуулах зорилготой. Зайн сургалт нь дэлхийд маш эрчээ авч байгаа нэг төрөл бөгөөд хэн ч багш байх боломжтой, суралцагчид хязгааргүй их хичээлийн сангаас хичээлээ сонгон үзэх боломжийг олгодог систем юм.

Сургалтанд хамрагдах хүмүүс: 

Барилгын салбарын мэргэжилтэнгүүд