МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  УДИРДАХ АЖИЛТНЫ
  СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

Орчин үед барилгын бизнесийн салбарт өрсөлдөөн улам нэмэгдэж, барилгын байгууллагууд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайжруулах шаардлагууд тулгарч байгаа билээ. Эдийн засгийн орчин муудаж буй энэ цаг үед бизнесээ хөтлөн явуулах загвараа ч эргэн харахаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд орж байна. Энэ эрэлт хэрэгцээг хангах үүднээс МБГБХ нь  Байгууллагын Удирдах Ажилтны Цогц сургалтуудыг зохион байгуулах юм.

Сургалтаас олж авах үр өгөөж:

 • Менежментийн шинэ арга барилтай танилцана.
 • Өөрт байгаа удирдах арга барилаа танина.
 • Алдаатай ойлголтуудаа засна.
 • Орчин үеийн ажиллах хүчин гэж хэн бэ? Тэд юу хүсдэг вэ? Тэднийг хөдөлгөхийн тулд яаж ажиллах хэрэгтэй вэ? гэх мэт асуултуудад хариулт олж авна. Мотивацын оновчтой бодлогыг хэрхэн явуулах зөвлөмжтэй танилцана. Энэ шинэ мэдлэг дээрээ тулгуурлан цаашид хэрхэн ажиллах тухай үндсэн аргачлалаа боловсруулна.
 • Багийн гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах талаар үнэтэй зөвлөмж аргачалалыг олно.
 • Байгууллага дээрээ бүтээлч соёлыг бүрдүүлэхийн тулд санал санаачлагыг хэрхэн өрнүүлэх талаар судлана.

Сургалт хийх арга зүй:

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн менежментийн сургагч нар практиктай нягт холбоотой кейс дасгал ажиллуулан сонирхолтой хэлбэрээр сургалтыг удирдан явуулна.
 • Танилцуулга хичээл
 • Багийн хэлэлцүүлэг ба багийн ажил
 • Дасгал, кейс, видео хичээл

Хэн хамрагдах вэ?

Барилгын компаний захирал, гүйцэтгэх удирдлага, дээд болон дунд шатны удирдах ажилтнууд, сургалт, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Сургалт явуулах ерөнхий сэдвүүд:

 • Манлайллын сургалтууд
 • Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд
 • Төслийн удирдлагын тогтолцоо
 • Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо
 • Байгууллагын бүтээмж, чанарын удирдлага
 • Компаний засаглал, стратеги
 • Барилгын байгууллагын хүний нөөц, маркетинг, санхүү
 • Барилгын салбарын хууль эрх зүй, тендерийн сургалт
 • ХАБЭА