МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

  • Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч
    Байгууллагуудын Холбоо

    БАРИЛГЫН МЭРГЭШСЭН
    ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТ


Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбоо нь барилгын мэргэшсэн инженерийн сургалтыг БХБЯ-ны албан ёсны эрхтэйгээр явуулж байна. 

Та манайхаас зохион байгуулж буй барилгын шинэ болон ахлах инженерүүдэд зориулсан сургалтуудад хамрагдах боломжтой юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбоос дээр дарж авна уу.


Шинэ нийтлэлүүд

Мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдах удирдамж

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбооноос албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулдаг “Барилгын мэргэшсэн инженерийн багц цаг олгох” сургалтад хамрагдах удирдамжийг хүргэж байна.

   дэлгэрэнгүй