МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдах удирдамж

 Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбооноос албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулдаг “Барилгын мэргэшсэн инженерийн багц цаг олгох” сургалтад хамрагдах удирдамжийг хүргэж байна. АНХААРУУЛГА: Сургалт эхлэхээс 2 хоногийн өмнө төлөбөрөө төлж, ирцээ баталгаажуулна уу. /Төлбөр төлөх зааврыгэнд дарж харна уу/