МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

  • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
    Байгууллагуудын Холбоо

    ЗОЧИН СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго: 

Барилгын салбарт маш амжилттай ажиллаж байгаа шилдэг байгууллагын удирдлага, инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтэнтэй барилгын чиглэлээр ажиллаж, суралцаж байгаа хүмүүсийг уулзуулж  ажлын амжилтын нууц, олон жилийн үнэ цэнэтэй туршлагыг хуваалцах.

Сургалтанд хамрагдах хүмүүс: 

Барилгын салбарын мэргэжилтэнгүүд

Шинэ нийтлэлүүд