МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Гишүүнээр элсэх

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын холбоонд гишүүнээр элсэхийг хүсвэл тус холбооны дүрмийн дагуу дараах гишүүнчлэлийн шаардлагыг хангасан байна.

  • Гишүүнчлэлийн журамтай танилцсан байх
  • Гишүүнээр элсэх албан бичиг /татах/
  • Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн хуудас бөглөх /татах/
  • Компанийн гэрчилгээний хуулбар, танилцуулга
  • Элсэлтийн хураамж, гишүүний жилийн татварыг холбооны дансанд тушаасан баримт (Голомт банкны 2405108477, Хаан банкны 5031903556)


Нэмэлт мэдээллийг Хамтын Ажиллагаа, Гишүүнчлэл хариуцсан мэргэжилтнээс авна уу!
Утас: 76111881 Цахим хаяг: info@macc.mn