МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Зочин сургалт

 Гишүүн компаниудад зориулсан зочин сургалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 15-нд зохион байгуулах гэж байна.