МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ АНКЕТ

Од тэмдэгтэй талбаруудыг заавал бөглөнө үү.

Сургалтын мэдээлэл:

Бүртгүүлэгчийн мэдээлэл:

Ажилладаг байгууллага*: