МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

“Барилгын Мэргэшсэн Инженер”-н 2019 оны 10-р сарын сургалт

 Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбооноос албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулдаг Барилгын мэргэшсэн инженерийн багц цаг олгох 10-р сарын сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Сургалтад хамрагдахыг хүсэгчид доорх хуваарь болон сургалтын хөтөлбөртэй танилцан, цахим бүртгэлд хамрагдсанаар тантай эргүүлэн холбоо барих болно.

Мэргэшсэн инженерийн 10-р сарын сургалтын хуваарь

 

Мэргэшсэн инженерийн 10-р сарын сургалтын хөтөлбөр

 

Заавал болон сонгон судлах багц цаг тооцох зохицуулалтыг энд дарж харна уу!

 

Сургалтад бүртгүүлэх бол энд дарна уу!

 

Мэргэшсэн инженерийн сургалттай холбоотой бусад мэдээллийг харахыг хүсвэл энд дарна уу!