МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Холбооны болон гишүүн байгууллагуудын гүйцэтгэсэн төсөл хөтөлбөрүүд

Кристалл таун

Чингис хаан зочид буудал


Эмбасси Таур

Хөшигийн хөндий дэх шинэ нисэх онгоцны буудал