МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

"БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨМНӨ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМУУД" СЭДЭВТ МЭДЭЭЛЛИЙН УУЛЗАЛТ БОЛНО