МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Бид салбартаа төдийгүй улс орондоо бүтээл зүтгэлээрээ тод томруун ялгарах орчин үеийн удирдлага зохион байгуулалттай, тэргүүний техник технологитой, олон улсын томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дээр ажиллах чадамж бүхий дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудыг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулахын тулд бизнесийн болон мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг гишүүддээ хүргэнэ.

Бизнесийн  зөвлөх үйлчилгээ:

  • Бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэх аргууд, зөвлөгөө
  • Хүний нөөцийн удирдлага
  • Санхүүгийн удирдлага ба шинжилгээ
  • Чанарын нэгдсэн удирдлага
  • Үйлдвэрлэл ба үйл ажиллагааны удирдлага
  • ИСО 9001:2015
  • Эрсдлийн удирдлага
  • Зардлын удирдлага