МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Цахим сургалт

ЦАХИМ СУРГАЛТ-1:
Төслийн удирдлагыг Microsoft Project Программаар хялбарчлах аргачлал:

Энэхүү сургалт нь таньд төслийн удирдлагын үндсэн зарчим, онолыг Microsoft Project программтай хослуулан хэрэглэх замаар хамгийн хялбар, энгийн байдлаар төсөл болон ажлуудыг зохион байгуулах, төлөвлөх, хянахтай холбоотой ур чадварыг эзэмшүүлэх болно. Нийт 6.5 цагийн заавар видео бичлэг,  6-12 цагийн дадлага хийх зориулалт бүхий дасгал ажлын файлыг агуулсан, гарын авлагыг татаж авахаар оруулсан бөгөөд мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн сургалтын багц цаг тооцох юм. 


   Дэлгэрэнгүй танилцуулга үзэх   


       СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ        

           СУРГАЛТАД НЭВТРЭХ