МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Ц.Эрдэнэбат

Ерөнхий захирал
"Дельта Констракшн" Групп

Ц.Эрдэнэбат

Ерөнхий захирал

"Дельта Констракшн" Групп

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Г. Батсүх

Ерөнхий Захирал
"И Си Си" ХХК

Г. Батсүх

Ерөнхий Захирал
"И Си Си" ХХК

Б. Батдэлгэр

Ерөнхий захирал
"Бүрэн цутгамал" ХХК

Б. Батдэлгэр

Ерөнхий захирал
"Бүрэн цутгамал" ХХК

Ж. Батнасан

Ерөнхий захирал
"Улаанбаатар Барилга" ХХК

Ж. Батнасан

Ерөнхий захирал
"Улаанбаатар Барилга" ХХК

Ж. Эрдэнэчимэг

Ерөнхий захирал
"Дельта Констракшн" ХХК

Ж. Эрдэнэчимэг

Ерөнхий захирал
"Дельта Констракшн" ХХК

Ц. Болдсүх

Ерөнхий захирал
"Ивэг Түшиг" ХХК

Ц. Болдсүх

Ерөнхий захирал
"Ивэг Түшиг" ХХК

Б. Бат-Өлзий

Гүйцэтгэх захирал
"Оймон Констракшн" ХХК

Б. Бат-Өлзий

Гүйцэтгэх захирал
"Оймон Констракшн" ХХК

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

С. Дотнобилэг

Гүйцэтгэх Захирал
"ҮББК" ХХК

С. Дотнобилэг

Гүйцэтгэх Захирал
"ҮББК" ХХК

М. Батсайхан

Ерөнхий Захирал
"Өсөх Мөнх Гранд" ХХК

М. Батсайхан

Ерөнхий Захирал
"Өсөх Мөнх Гранд" ХХК

АЖЛЫН АЛБА

Б. Ганчимэг

Гүйцэтгэх захирал
(МБГБХ)

Б. Ганчимэг

Гүйцэтгэх захирал
(МБГБХ)

Холбооны алба, хэлтэс

  • Захиргаа, санхүү удирдлагын алба
  • Сургалтын бодлого зохицуулалт, судалгаа хөгжлийн алба
  • Төсөл хөтөлбөр гүйцэтгэлийн алба
  • Олон нийтийн харилцаа, гишүүнчлэлийн алба